Famous Poets

Keshavdas

Post-Publish Poems Online

Special Bols

My Love

hai shukr khuda ka mujpe ye karam rakha hai ...

Ghalib's verses

Tu wo zaalim hai jo dil mei reh kar bhi mera na...

Collective Death

I am talking to me in a muffled tone. Unhin...

Yad Hai Mujhko

yaade WO YAAD hai mujhko jab simate rehte ...

Badal Jaate Hai.......

Kaise u log apni fitrat badal lete hai kisi ...